Sejl- og Presenningsrens N55

133,00 kr.

Nordisk Yacht Kemi

  • Sejl- og presenningsrens. 1 L
  • Rengøring af sejl, presenninger, hynder, måtter m.m.
  • Stor renseevne. Skånsom.

 

Varenummer (SKU): n55 Kategori:

Beskrivelse

Sejl- og Presenningsrens N55

PRODUKTBESKRIVELSE
Sejl- og presenningsrens.

ANVENDELSESOMRÅDE
Rengøring af sejl, presenninger, hynder, måtter m.m.

PRODUKTEGENSKABER
Stor renseevne. Skånsom. Fri for blegemidler. Hindrer kalkudfældning

DOSERING
Sejl og Presenningsrens fortyndes med vand.
Bad: Fortyndes 1:50 med vand.
Pletter: Fortyndes 1:10 med vand

LEVERING
1 liter.

PRODUKTDATA

ADVARSEL
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P305+P351+ VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
P338: hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER
Hud: Brug kemikalieresistente handsker (i hht EN 374), af feks. Nitril, Neoprengummi, Polyvinylchlorid (PVC).
Øjne: Øjenskylleflaske skal forefindes på arbejdspladsen.

DOWNLOAD

PRODUKTDATABLAD

 

SIKKERHEDSDATABLAD

Yderligere information

Vægt 1,2 kg

Ferie

Vi holder lukket fra fredag d. 14 juli kl. 12.00 til og med søndag d. 6 august.

 

I uge 29 den 17. til 21. juli er der muligt at komme her efter aftale da der er begrænset åben i denne uge.

Telefon er lukket i hele ferien men hvis det ikke kan vente kan der vælges vagttelefon men kun i nødtilfælde, så sms eller send en mail, som vil blive besvaret samme dag.

Du er nu tilmeldt dig vores nyhedsbrev