Tæppe og Tekstil- Rens

80,00 kr.

Nordisk Yacht Kemi

  • Rens til tæpper og tekstiler.
  • Alle farveægte gulvtæpper, måtter, tekstiler, vinylindtræk, hynder, plast m.m.
    Produktet må ikke anvendes på ægte tæpper af uld.

 

Varenummer (SKU): ct Kategori:

Beskrivelse

Tæppe og Tekstil- Rens

PRODUKTBESKRIVELSE
Rens til tæpper og tekstiler.
ANVENDELSESOMRÅDE
Alle farveægte gulvtæpper, måtter, tekstiler, vinylindtræk, hynder, plast m.m.
Produktet må ikke anvendes på ægte tæpper af uld.
PRODUKTEGENSKABER
Fjerner effektivt pletter, olie og snavs.

DOSERING
Bruges i koncentrat. Spray på en afstand af ca. 20 cm. Lad produktet virke

LEVERING
500 ml.

PRODUKTDATA

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING
ADVARSEL Indeholder: Kaliumhydrxid og natriummetasilikat.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

 

DOWNLOAD

PRODUKTDATABLAD

 

SIKKERHEDSDATABLAD

 

 

 

Yderligere information

Vægt 0,6 kg

Ferie

Vi holder lukket fra fredag d. 14 juli kl. 12.00 til og med søndag d. 6 august.

 

I uge 29 den 17. til 21. juli er der muligt at komme her efter aftale da der er begrænset åben i denne uge.

Telefon er lukket i hele ferien men hvis det ikke kan vente kan der vælges vagttelefon men kun i nødtilfælde, så sms eller send en mail, som vil blive besvaret samme dag.

Du er nu tilmeldt dig vores nyhedsbrev